Princip neinvazivní mezoterapie

Aquaforéza

FÁZE 1 – Laserová aktivace

Červené laserové světlo (685nm) neproniká do velké hloubky – jeho veškerá energie se spotřebovává cytochromatickými buňkami v epidermis a subcutis.
Ty tuto světelnou energii převádí na buněčnou energii v mitochiondriích, které jsou tak lépe připraveny na spotřebovávání tuku.

Průnik světla buněčnou membránou zvyšuje její permeabilitu – to má za následek lepší výživu buněk a jejich snadnější vzájemné oddělení.

Tyto procesy:

 • aktivují tkáňové makrofágy (velké buňky zodpovědné za vyhledávání a ničení látek nepřátelských lidskému organismu, jako jsou např. bakterie)
 • zvyšují aktivitu Fibroblastů (pojivových buněk syntetizujících kolagen)
 • působí zvýšené odplavování specifických enzymů

Infračervené laserové světlo (830nm) proniká hlouběji a stimuluje tvorbu vlásečnic v coriu. Tím v dané oblasti zlepšuje krevní zásobení a napomáhá tak lepšímu odvodu vedlejších produktů metabolismu tuků, cukrů a bílkovin. Dalším efektem je celkové změkčení tkáně a stimulace tvorby nových lymfatických cest (tím se násobí efekt fáze Stimulace lymfatického oběhu – viz dále).

FÁZE 2 – Aktivní transport látek do epidermis

Masáž pomocí ručního nástavce a přenos aktivních látek do epidermis (díky zvláštním elektroterapeutickým proudům s transportním účinkem) společně zajišťují:

 • zlepšení metabolismu v epidermis, subcutis a corium
 • místní zlepšení mikrocirkulace
 • zvýšení dodávky kyslíku do tkáně
 • zvýšené využití (spalování) tuku
 • zlepšení buněčné výživy

Elektrický proud má formu impulsů s ostrou náběhovou hranou, přičemž jejich frekvence a amplituda jsou nastavitelné s ohledem na pocity klienta a ošetřovanou oblast. Výsledkem působení tohoto elektrického signálu se zvláštním průběhem (odborně: vlnovou obálkou) je zvýšená permeabilita kůže, kterou tak mohou prostupovat molekuly obsažené ve vodivém gelu
(naneseném na kůži) a pronikat na místo určení.

Molekuly prostupují třemi základními cestami:

 • vodními kanály v rohové vrstvě
 • mazovými a potními žlázami, vlasovými folikuly
 • mezibuněčnými prostory v rohové vrstvě

Jakmile dojde k penetraci, je třeba vyřešit další překážku, kterou představuje přenos aktivních látek přímo do cílových buněk. Povrch buněčné stěny za normálních podmínek nereaguje na jiné vnější podněty než na ty, které potřebuje ke své správné funkci. Prostup molekul do buňky je proto hlídán receptory, bránami a bílkovinami, které fungují jako regulátory vstupu do buňky. Klíčový mechanismus vstupu do buňky je řízen bílkovinou zvanou aquaporin. Aby aquporin otevřel “buněčná vrata”, vyžaduje zvláštní kód v podobě molekuly jedinečných vlastností včetně tvaru. Simulaci tohoto kódu (vlastností molekuly) zajišťuje právě speciální tvar vln elektrických pulsů.

FÁZE 3 – Svalová tonizace

Aplikací elektroterapeutických proudů se stimulačním
komponentem je možné:

 • aktivovat, částečně místně stimulovat a tonizovat svalová vlákna
 • urychlit mikrocirkulační procesy (nastartované v předchozí fázi transportu aktivních látek)
 • znásobit metabolickou výměnu a energetický výdaj v dané oblasti (iniciovaný aktivními látkami)

Tyto procesy mají za následek zvýšený průtok krve ve tkáni, svalovou tonizaci a posílení svalových vláken. Tvar vlnové obálky elektrických impulsů použitých v této fázi vzniká interferencí dvou signálů. Tzv. nosná vlna má frekvenci 8000 Hz a na ní je amplitudově namodulována frekvence 50 Hz. Tento elektrický proud má tropotrofní účinek a stimuluje svalová vlákna tak, že dochází ke kontrakci a tonizaci svalů.

FÁZE 4 – Stimulace lymfatického oběhu

V této závěrečné fázi dochází ke stimulaci svalových mikropump – a to opět zvláštním průběhem elektroterapeutických proudů. To má za důsledek:

 • další zvýšení krevního průtoku tkání
 • vyšší spotřebu kyslíku a dalších energetických zdrojů v dané oblasti
 • zvýšení metabolické výměny
 • zvýšení odtoku lymfy a tím i odpadních produktů z dané oblasti (toto je zásadní účinek)
 • snížení otoku tkáně

Vlnová obálka elektrických pulsů použitých v této fázi má tvar písmene “H”. Délka jednoho dvojpulsu je 11.20 ms. Tvar a délka pulsu tak imituje fyziologicky aktivní elektrický potenciál, a to v optimální formě, kdy pozitivně stimuluje volná nervová zakončení a silná nervová vlákna typu alfa a beta – tím jsou dosaženy výše vyjmenované účinky. Tvar vlny rovněž pomáhá aktivovat spinální a supraspinální centra, což má za následek snížené vnímání případné bolesti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *